English| français| español| Portuguese| Russian| Deutsch| Arabic| Indonesian| Turkish| Vietnamese| Italian

Kai bei Logo

English| fran?ais| espa?ol| Portuguese| Russian| Deutsch| Arabic| Indonesian| Turkish| Vietnamese| Italian

ݧѧӧߧѧ > ߧԧڧڧ
Kai Bei Logo

ߧԧڧڧ

ߧѧڧާ֧ߧӧѧߧڧ ӧѧ ѧߧӧܧ
٧ܧڧҧڧ + ݧѧ

2%+28% 

٧ܧڧҧڧ + ڧާڧէ

6.3%+23.7% اߧѧ ѧݧڧߧ

ڧէݧڧ ѧ٧ܧڧҧڧ + ѧާܧѧ

20%+10% اߧѧ ѧݧڧߧ

٧ܧڧҧڧ + ڧܧߧѧ٧

10%+15% اߧѧ ѧݧڧߧ
17.5%+10.5% اߧѧ ѧݧڧߧ
15%+15% اߧѧ ѧݧڧߧ
20%+12% اߧѧ ѧݧڧߧ
16%+24% اߧѧ ѧݧڧߧ 

٧ܧڧҧڧ + ڧߧ֧

10%+60% 

٧ܧڧҧڧ + ֧ҧܧߧѧ٧

7.2%+14.8% اߧѧ ѧݧڧߧ
11%+18% اߧѧ ѧݧڧߧ
10%+20% اߧѧ ѧݧڧߧ
12%+20% اߧѧ ѧݧڧߧ
10%+30% اߧѧ ѧݧڧߧ
12%+28% اߧѧ ѧݧڧߧ
15%+25% اߧѧ ѧݧڧߧ
15%+30% اߧѧ ѧݧڧߧ
20%+30% اߧѧ ѧݧڧߧ
10%+35% 
20%+50% 
25%+50% 
24%+56%  

٧ܧڧҧڧ + ֧ѧܧߧѧ٧ݧ

9.5%+7.5% اߧѧ ѧݧڧߧ

٧ܧڧҧڧ + ڧݧ٧ѧާڧ

20%+10% اߧѧ ѧݧڧߧ

٧ܧڧҧڧ + ڧߧ ڧѧ٧

20%+30% اߧѧ ѧݧڧߧ

ڧާ֧ާ + ڧѧܧݧҧڧ

12%+6.7% 

֧ҧܧߧѧ٧ + Benziothiazolinone

25%+2% EW

֧ҧܧߧѧ٧ + ѧ

8%+32% اߧѧ ѧݧڧߧ

֧ҧܧߧѧ٧ + ѧҧ֧ߧէѧ٧ڧ

12.5%+12.5% اߧѧ ѧݧڧߧ
8%+22% اߧѧ ѧݧڧߧ
5%+35% اߧѧ ѧݧڧߧ
12%+30% اߧѧ ѧݧڧߧ
15%+45% 
10%+10% 
6%+39% 
30%+50%  

֧ҧܧߧѧ٧ + ݧѧݧߧڧ

12%+30% اߧѧ ѧݧڧߧ
32.5%+10.5% اߧѧ ѧݧڧߧ
8%+35% اߧѧ ѧݧڧߧ
12.5%+37.5% اߧѧ ѧݧڧߧ
25%+30% 
12.5%+62.5% 

֧ҧܧߧѧ٧ + Chltosan

43%+2% اߧѧ ѧݧڧߧ

֧ҧܧߧѧ٧ + Coumoxystrobin

30%+10% اߧѧ ѧݧڧߧ

֧ҧܧߧѧ٧ + էڧ֧ߧܧߧѧ٧

18%+2% 
3.9%+1.1% ZX 

֧ҧܧߧѧ٧ + Dimetachlone

35%+35% 

֧ҧܧߧѧ٧ + Fenoxanil

10%+20% اߧѧ ѧݧڧߧ

֧ҧܧߧѧ٧ + ڧէڧ

8%+12% اߧѧ ѧݧڧߧ
5%+20% اߧѧ ѧݧڧߧ
10%+15% اߧѧ ѧݧڧߧ
10%+20% اߧѧ ѧݧڧߧ 

Total4 Page Page:1/4 PageHome pagePrevious page1234Next pageLast page GO

էܧ

ӧاڧ֧ ߧѧާ

اѧݧۧ, էѧۧ ӧѧ ٧ѧ ާ ߧڧا. ާ ӧ֧ڧ ӧѧ ֧֧ߧڧ 24 ѧ.

  •  

ܧߧѧܧ

Email:davidxh1215@gmail.com
Tel : 415-412-1509
Fax:415-866-9054
return